interesų grupė

interesų grupė
interesų grupė statusas T sritis Politika apibrėžtis Organizuota struktūra (asociacija), vienijanti visuomenės narius, turinčius bendrų interesų ir tikslų bei siekianti daryti įtaką valdžios institucijų priimamiems sprendimams, bet nesiekianti politinės valdžios. Vieną trumpiausių apibrėžimų pateikė G. Wilsonas, interesų grupes apibūdinęs kaip „valstybės ir svarbiausių visuomenės sektorių suinstitucintą ryšį“. Politikos moksluose dar vadinamos spaudimo grupėmis, interesų asociacijomis, poveikio grupėmis ir pan. Struktūriniu, organizaciniu ir funkciniu požiūriu politiniame procese dalyvaujančios interesų grupės turi panašumų ir įvairių formalių bei neformalių ryšių su partijomis ar socialiniais sąjūdžiais. Iš esmės nuo partijų skiriasi tuo, kad rinkimuose nekelia savo kandidatų (sąrašų) ir nesiekia politinės valdžios. Socialiniai sąjūdžiai iš dalies gali su jomis sutapti, tačiau organizuotos interesų grupės yra mažesnės, stabilesnės ir labiau formalizuotos struktūros. Skirstomos į viešojo ir privačiojo intereso, kapitalo (darbdavių) ir darbo (dirbančiųjų), ekonominių (verslo, agrarinės), visuomeninių interesų (aplinkosaugos, vartotojų teisių) ir t. t. Atlieka sektorinių visuomenės interesų atstovavimo, informavimo ir švietimo, problemų aktualizavimo ir politinės darbotvarkės sudarymo bei kitas funkcijas. Priimamiems politiniams sprendimams daro įtaką tiesiogiai (peticija, dalyvavimas ekspertinėse darbo grupėse, lobistų asmeniniai ryšiai ir sąveika su biurokratija) ir netiesiogiai (rinkimų kampanijų rėmimas, poveikis politinių partijų programoms, poveikis visuomenės nuomonei per žiniasklaidą). Aktyviai dalyvaudamos politiniame procese, kuria priimamų sprendimų kontrolės, politikos viešumo ir valdžios institucijų informuotumo prielaidas. atitikmenys: angl. interest group; pressure group ryšiai: susijęs terminaskorporatyvizmas susijęs terminaslobizmas susijęs terminaspliuralizmas

Politikos mokslų enciklopedinis žodynas. – Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla. . 2007.

Игры ⚽ Поможем решить контрольную работу

Look at other dictionaries:

  • grupė — statusas T sritis švietimas apibrėžtis Visuma bendraujančių žmonių, susitelkusių kuriam nors tikslui pasiekti. Skiriamos didžiosios ir mažosios, laikinosios ir nuolatinės, formaliosios (įformintos kaip oficiali organizacija) ir neformaliosios… …   Enciklopedinis edukologijos žodynas

  • interest group — interesų grupė statusas T sritis Politika apibrėžtis Organizuota struktūra (asociacija), vienijanti visuomenės narius, turinčius bendrų interesų ir tikslų bei siekianti daryti įtaką valdžios institucijų priimamiems sprendimams, bet nesiekianti… …   Politikos mokslų enciklopedinis žodynas

  • pressure group — interesų grupė statusas T sritis Politika apibrėžtis Organizuota struktūra (asociacija), vienijanti visuomenės narius, turinčius bendrų interesų ir tikslų bei siekianti daryti įtaką valdžios institucijų priimamiems sprendimams, bet nesiekianti… …   Politikos mokslų enciklopedinis žodynas

  • corporatism — korporatyvizmas statusas T sritis Politika apibrėžtis Politinės sistemos institucinės funkcinės sandaros, visuomenės interesų atstovavimo ir viešosios politikos sprendimų priėmimo sistema, kai kurioms nors interesų grupėms suteikiamas… …   Politikos mokslų enciklopedinis žodynas

  • korporatyvizmas — statusas T sritis Politika apibrėžtis Politinės sistemos institucinės funkcinės sandaros, visuomenės interesų atstovavimo ir viešosios politikos sprendimų priėmimo sistema, kai kurioms nors interesų grupėms suteikiamas privilegijuotas statusas ir …   Politikos mokslų enciklopedinis žodynas

  • pliuralizmas — statusas T sritis Politika apibrėžtis Politinės sistemos institucinės funkcinės sandaros, visuomenės interesų atstovavimo ir viešosios politikos sprendimų priėmimo sistema, kai politinis procesas grindžiamas valdžios galių fragmentacija, o… …   Politikos mokslų enciklopedinis žodynas

  • pluralism — pliuralizmas statusas T sritis Politika apibrėžtis Politinės sistemos institucinės funkcinės sandaros, visuomenės interesų atstovavimo ir viešosios politikos sprendimų priėmimo sistema, kai politinis procesas grindžiamas valdžios galių… …   Politikos mokslų enciklopedinis žodynas

  • lobbism — lobizmas statusas T sritis Politika apibrėžtis Interesų grupių teisėta veikla, kuria siekiama, kad būtų priimti, pakeisti ar panaikinti joms svarbūs įstatymai, kiti teisės aktai ar politiniai sprendimai. Manoma, terminas pradėtas vartoti 19 a. pr …   Politikos mokslų enciklopedinis žodynas

  • lobbying — lobizmas statusas T sritis Politika apibrėžtis Interesų grupių teisėta veikla, kuria siekiama, kad būtų priimti, pakeisti ar panaikinti joms svarbūs įstatymai, kiti teisės aktai ar politiniai sprendimai. Manoma, terminas pradėtas vartoti 19 a. pr …   Politikos mokslų enciklopedinis žodynas

  • lobizmas — statusas T sritis Politika apibrėžtis Interesų grupių teisėta veikla, kuria siekiama, kad būtų priimti, pakeisti ar panaikinti joms svarbūs įstatymai, kiti teisės aktai ar politiniai sprendimai. Manoma, terminas pradėtas vartoti 19 a. pr. D.… …   Politikos mokslų enciklopedinis žodynas

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”